Výtvarná súťaž pre najmenších: Hasiči očami detí

Dobrovoľná požiarna ochrana SR vyhlasuje 18. ročník celoslovenskej súťaže detí vo výtvarnom prejave. Súťaž prebieha od októbra 2020 do mája 2021 v troch kategóriách: materské školy, I. stupeň ZŠ a II. stupeň ZŠ. Tentoraz môžu deti kresliť na tému "História hasičstva"

Celoslovenská súťaž bude postupovým kolom územných kôl, ktoré vyhlásia územné organizácie DPO SR. Školy a mimoškolské zariadenia sa môžu do súťaže zapojiť a svoje výtvarné práce poslať na príslušnú územnú organizáciu DPO SR. Územná organizácia DPO SR vyhodnotí z doručených prác tri najlepšie z každej vekovej kategórie - t. j. 9 kresieb a tieto práce spolu s vyhodnotením súťaže zašle na Sekretariát DPO SR do 31. 3. 2021. 

 

Výtvarná súťaž HASIČI OČAMI DETÍ ????????????‍???? Dobrovolná požiarna ochrana Slovenskej Republiky vyhlásila celoslovenské súťaže...

Uverejnil používateľ Prezídium Hasičského a záchranného zboru Streda 30. septembra 2020

Každá práca musí byť riadne označená:
číslom kategórie a vekom autora
menom a priezviskom autora
názvom a adresou školy alebo mimoškolského zariadenia
úplnou adresou bydliska, vrátane uvedenia okresu
prípadne telefónnym číslom a kontaktnou osobou

Súťažné práce bude v celoštátnom kole hodnotiť hodnotiaca komisia v mesiaci máj 2021.

HASIČSKÉ VECI PRE DETI

Výsledky súťaže budú uverejnené v časopise Požiarnik a na internetovej stránke www.dposr.sk. Školy a mimoškolské zariadenia víťazov výtvarnej súťaže, budú informované listom, ktorý bude zároveň aj pozvánkou na oficiálne vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdanie cien víťazom. Odovzdávanie cien víťazom sa uskutoční pod záštitou Republikovej komisie mládeže DPO SR v mesiaci jún 2021.

Predaj alkoholických nápojov mladistvým osobám je zakázaný. Nákupom na tomto eshope potvrdzujete, že máte aspoň 18 rokov.