Počet aktívnych DHZO rastie: Treba poslať žiadosť o zaradenie do 25. októbra

Leto sa skončilo a v hasičskom kalendári nastal termín predloženia žiadostí o zaradenie DHZO do kategórie v rámci celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území SR pre ďalší rok. Obce a mestá, ktoré majú záujem o zaradenie a následné poskytnutie dotácie aj v roku 2021, musia zaslať žiadosť o zaradenie dobrovoľného hasičského zboru obce do kategórie do 25. októbra 2020 v dvoch vyhotoveniach na adresu: 

Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Kutuzovova 17
831 03 Bratislava

Žiadosti zaslané v iných formách a na iných tlačivách bude Dobrovoľná požiarna ochrana SR považovať za bezpredmetné. DHZO sa zaraďujú do kategórií v zmysle Vyhlášky MV SR č. 611/2006. Dobrovoľný hasičský zbor obce, ktorá nepožiada o jeho zaradenie do kategórie, bude zaradený do kategórie D.

POČET AKTÍVNYCH DHZO RASTIE

Počet aktívnych DHZO na Slovensku v posledných rokoch rastie. V roku 2016 bolo 99 zborov v A kategórii, 797 v B kategórii a 590 v C kategórii. Rok 2019 priniesol zlepšenie čísiel na 101 zborov v A kategórii, 973 v B kategórii a 681 v C kategórii. Zvyšuje sa aj počet výjazdov DHZO spolu s profesionálmi. V roku 2019 DHZO absolvovali 4029 výjazdov v súčinnosti s HaZZ, z toho viac ako polovicu tvorili zásahy pri požiaroch.

KATEGÓRIA 2016 2017 2018 2019
A1 3 2 3 2
A 99 100 106 101
B 797 883 947 973
C 590 608 678 681
SPOLU 1489 1593 1734 1757


Súvisiace články
Ako hasič v plnej výstroji vybehol na skokanský mostík v Tatrách
Podpaľač spláca hasičom tisícky eur. Zakladal požiare v okolí bydliska 

 

Predaj alkoholických nápojov mladistvým osobám je zakázaný. Nákupom na tomto eshope potvrdzujete, že máte aspoň 18 rokov.