Ako sa správať pri požiari?

Ako sa správať pri požiari?

Nikto sa nechce dostať do nepríjemnej situácie, kedy bude horieť. No nie je na škodu vedieť, ako sa v takej situácii zachovať.

 1. Nepodliehajte panike ani hystérii

Pri vzniku požiaru je najdôležitejšie zachovať si chladnú hlavu, hoci je to v realite ťažšie. Nepodliehajte panike, ktorá môže spôsobiť fatálne následky. Pravdepodobne sa Vám zvýši hladina adrenalínu, čo spôsobí, že vaše telo dokáže podať extrémny výkon. Čím viac zmätku vyvoláte, tým menej času budete mať na záchranu. 

 1. Vyhodnoťte rozsah požiaru

Posnažte sa v rýchlosti vyhodnotiť rozsah požiaru. Ak ide o malý požiar, zvážte či by ste ho vedeli uhasiť vlastnými silami. Ak áno, skúste to, no nepreceňujte sa, mohlo by to zle dopadnúť.

Hasiť môžete pomocou hasiaceho prostriedku. Dajte si však pozor, aby Vám oheň neodstrihol vašu únikovú cestu. 

 1. Zabráňte šíreniu požiaru

Ak oheň nemôžete uhasiť sami, pokúste sa aspoň zabrániť jeho šíreniu. Opäť platí dodržiavanie veľkej opatrnosti a nepreceňovanie svojich síl. Z dosahu požiaru odstráňte vysoko horľavé látky, tekutiny či iný materiál. Pokúste sa uzavrieť prívod elektriny a plynu. 

ako-pri-požiaru

 1. Pokúste sa zachrániť ostatných

Nezabudnite taktiež na ostatných ľudí či zvieratá. Aj oni môžu byť v ohrození života. Ak nie ste v ohrozujúcej situácii, kde sa musíte ihneď evakuovať, pokúste sa zachrániť ostatných. Skontrolujte najbližšie okolie požiaru a ak nájdete niekoho, kto nedokáže vlastnými silami opustiť objekt, pomôžte mu. 

 1. Volajte záchranárov

Ak viete, že si s požiarom nebude dať vedieť rady, hneď ako prvé volajte hasičov 150 alebo na číslo 112. Ak voláte záchranárov, musíte sa im predstaviť a oznámiť vašu polohu. Čím presnejšie informácie im poskytnete, tým rýchlejšie sa budú k Vám môcť dostať. 

 1. Opustite miesto požiaru

Čo najrýchlejšie opustite miesto vzniku požiaru. Dajte si veľký pozor, aby ste sa nenadýchali dymu či iných splodín z ohňa. Stačí len zopár nadýchnutí a stratíte vedomie. Keďže dym stúpa hore, skloňte sa alebo si kľaknite, aby ste sa dostali pod dym.

Pre istotu požite improvizované rúško, ktoré si vytvoríte navlhčením textílie (vreckovka, tričko, záves, atď.). Neotvárajte okná, čím viac vzduchu dostanete do priestoru, tým viac bude horieť. 

 1. Pripravte miesto hasičom

Keď sa dostanete von z objektu a záchranné zložky budú na ceste, pokúste sa uvoľniť im príjazdovú komunikáciu. Ak máte alarm, spustite ho. Vzbuďte pozornosť a kričte "HORÍ". Počkajte do príjazdu hasičov, polície a záchranárov. 

fireman-hasic

Poznáte triedy požiarov?

Požiar triedy A (pevné látky)

Požiar triedy A sa týka bežných pevných látok. Ide o jeden z najbežnejších typov ohňa, pretože pevné látky sú najbežnejším palivom. Patrí sem napríklad drevo, papier, plast, lepenka, guma, textil, odpadky atď. Môže ísť napríklad o nábytok či bežné príslušenstvo každej domácnosti alebo kancelárie.

Čím hasiť: vodný, penový a práškový hasiaci prístroj 

Požiar triedy B (kvapaliny)

Požiar triedy B sa týka kvapalín alebo látok meniacich sa na kvapalinu. Na pracovisku sa používa množstvo kvapalín, ktoré sú horľavé alebo výbušné. Patria sem napríklad čistiace prostriedky, lepidlá, farby, palivá, alkohol, laky, tuky, vosky a podobne.

Čím hasiť: penový, snehový alebo práškový hasiaci prístroj 

Požiar triedy C (plyny)

Požiare triedy C zahŕňajú plyny ako zemný plyn, propán, bután, LPG alebo iné druhy plynov tvoriacich horiacu alebo výbušnú atmosféru. Práca s plynom je nebezpečná a zvyšuje riziko požiaru. Skladované plyny uchovávajte v uzatvorených nádobách na bezpečnom skladovacom mieste. Zaistite, aby s plynom pracovali len kompetentné osoby.

Čím hasiť: práškový hasiaci prístroj, uzavretie prívodu plynu 

Požiar triedy D (kovy)

Kovy často nie sú považované za horľavý materiál. Však horľavými materiálmi sú napríklad hliník, titán, sodík, draslík a horčík. Kovy sú dobrým vodičom, čiže pomáhajú šíriť oheň. Všetky kovy mäknú a tavia sa pri vysokej teplote. To môže byť problémom u požiarov konštrukčných prvkov budov.

Čím hasiť: zakrytie horiaceho materiálu suchým práškom, napríklad pieskom, špeciálne upravené práškové hasiace prístroje 

Požiar triedy F (horúce oleje a tuky)

Požiar triedy F sa definuje ako oheň vznikajúci pri príprave pokrmov za použitia horúceho oleja alebo tuku (maslo, rastlinný, slnečnicový, olivový, kukuričný olej, masť). Požiare vzniknuté pri varení môžu byť veľmi nebezpečné.

Čím hasiť: chemický hasiaci prístroj 

7 vecí na hasenie požiaru

Ak je to vo vašich silách, poradíme vám, čo použiť na uhasenie požiaru.

 1. Hasiaci prístroj

Nevhodne zvolený hasiaci prístroj môže požiar rozšíriť. Penový hasiaci prístroj nemôžete používať na hasenie spotrebičov. Vodný hasiaci prístroj sa nehodí na vzplanutie horúceho oleja na panvici. Taktiež ním nemôžete hasiť elektrické zariadenia pod prúdom. Pomôžete si s ním pri požiari v obývačke či spálni.

Väčšina hasiacich prístrojov je vhodná na hasenie kobercov či nábytku. Do rodinných domov sa najviac zaobstarávajú práškové hasiace prístroje a do garáže penové. Pred nákupom je potrebné si skontrolovať, na aké použitie je prístroj vhodný.

Hasiaci prístroj vždy ukladajte mimo dosahu detí. 

hasící-pristroj

 1. Požiarna deka

Požiarna deka sa využíva na hasenie požiaru v kuchyni alebo na požiar spôsobený elektrickým prúdom. Väčšina prístrojov sa na ne totiž nedá použiť.

Požiarna deka zabraňuje prístupu kyslíka k ohňu. Môžete ju použiť aj na uhasenie oblečenia alebo textílie. Deku odporúčame mať zavesenú na stene alebo mať ju uloženú v skrinke v kuchyni. Mala by byť ľahko dostupná. Požiarnu deku kúpite v renomovaných obchodoch, ktoré sú zamerané na predaj hasiacich potrieb. 

 1. Jedlá sóda alebo soľ

Možno ste to nevedeli, no soľ a sóda sú veľmi účinnými pomocníkmi pri vzplanutí oleja alebo iného tuku. Na uhasenie malého požiaru je vhodná jedlá sóda. Po zahriatí uvoľní oxid uhličitý a ten zamedzí prístupu kyslíka k ohňu. Na väčší oheň sa používa soľ, ktorá dokáže pohltiť teplo. Je vhodné mať vždy pri varení obe suroviny po ruke. 

 1. Vlhká utierka

Utierku môžete namočiť a hodiť ju na malý oheň. Pri požiari môžete vlhkú utierku položiť pod dvere či prehodiť ju cez ventilačné prieduchy, čím sa spomalí šírenie ohňa. Taktiež obmedzí preniknutie smrteľne nebezpečného dymu. Zakryte si ústa utierkou, aby ste sa ho nenadýchali. Pokúste sa dýchať len nosom. 

 1. Funkčný požiarny hlásič

Hlásič oheň síce nezastaví, no aspoň Vás upozorní a vy sa môžete dostať do bezpečia. Požiarny hlásič je dôležitý najmä keď spíte alebo nie ste v miestnosti. Raz za mesiac by ste mali otestovať jeho funkčnosť a aspoň každý polrok vymeniť batérie. 

 1. Dostupný mobilný telefón

Niekedy si s ohňom neviete poradiť sami a vtedy je potrebné volať hasičov. Vopred si naplánujte únikovú trasu, aby ste ihneď po dovolaní mohli opustiť byt.  Únikovú cestu by mali poznať všetci členovia domácnosti a to aj deti. 

 1. Chladná hlava

Požiare dokážu byť desivé a človek veľmi ľahko spanikári. Pripravte si akčný plán na každý typ ohňa. Budete presne vedieť ako sa máte zachovať, postupovať a kedy je nutné zavolať hasičov. 

Ako predchádzať požiaru

Hovorme o postupoch na predchádzanie samotnému požiaru.

 1. Nepoužívajte poškodené elektrospotrebiče

Veľkým hazardom je používanie poškodených elektrospotrebičov a káblov. Všetky elektrospotrebiče by mali byť v stopercentnom poriadku. Signálom problému môže byť neštandardný zápach alebo zvuk pri používaní spotrebiča. Polámaný kábel alebo poškodenú nabíjačku musíte okamžite vymeniť. 

 1. Nenabíjajte mobilný telefón v posteli

Mobilný telefón nepatrí pod vankúš. To platí aj keď je nabíjačka bez poškodenia. Je nevhodné nabíjať mobil v posteli a prikryť ho vankúšom. Niekoľkonásobne tým zvýšite teplotu, čím môže vankúš začať horieť priamo pod vašou hlavou. Všeobecne je lepšou možnosťou nabíjať mobil či notebook cez deň. 

 1. Nenechávajte adaptér v zásuvke

Riziko vzniká aj pri nepretržitom nechávaní nabíjacích adaptérov v zásuvke. Je jedno, či sa práve používa alebo nie. Toto býva častou príčinou požiarov. 

 1. Nepreťažujte viaczásuvkovú ,,predlžovačku“

Klasická viaczásuvková "predlžovačka" môže byť dôvodom vzniku požiaru. Dôvodom je práve jej hlavný dôvod nákupu, zapojenie viacerých spotrebičov. Ak ich všetky naraz zapnete, môže to spôsobiť skrat či dokonca požiar. 

 1. Nepoužívajte počítač v posteli a nemajte okolo neho papiere

Počítač, resp. notebook sa v posteli môže prehriať a začať horieť. Ide najmä o položenie zapnutého notebooku na deke alebo matraci. Keď je notebook zapojený do elektrickej siete, dochádza k prehriatu a v kombinácii s dekou či matracom, môže vzbĺknuť. 

A keď vypukne požiar, viete, ako ošetriť popáleniny?