Protipovodňové zábrany s oceľovou konštrukciou

Protipovodňové zábrany s ocelovou konstrukcí

V prípadoch, keď je nutné zadržať skutočne veľké množstvo vody, chrániť pred rozvodnením alebo zvýšiť či predĺžiť korytá riek, sú riešením protipovodňové zábrany s oceľovou konštrukciou. Sú ideálnou ochranou pred povodňami a prívalovou vodou. Vďaka svojej stabilite dokážu zvýšiť a predĺžiť stávajúce hrádze alebo brehy. Stavebnicový systém umožňuje vytvárať takmer neobmedzene dlhú radu, ktorú je možné naviac spojovať a stavať do uhlov tak, aby lepšie kopírovali terén a koryto. Tieto zábrany je možné jednoducho stavať na akomkoľvek spevnenom povrchu. Obrovskou výhodou je možnosť opakovaného použitia. Sú otestované a doporučene Výskumným ústavom vodohospodárským T. G. Masaryka Praha.

Použitie

 • Ochrana pred povodňami a prívalovej vode.
 • Ochrana priemyslových stavieb a rodinných domov.
 • Zvýšenie existujúcich hrádzí alebo brehov riek.
 • Vytvorenie umelého koryta k usmerneniu toku.

Výhody

 • Mobilný systém vodou proti vode.
 • Nízke nároky na logistiku vďaka plneniu vodou.
 • Samostatne stojace aj bez naplnenia vodou.
 • Ľahké, rýchle a jednoduché použitie.
 • Použitie na rôznych povrchoch (betón, asfalt, štrk).
 • Nepriepustné prepojiteľné do neobmedzenej dĺžky.
 • Možnosť napojenia aj do uhlov a kopírovania koryta rieky.
 • Určené pre opakované použitie.
 • Otestované a doporučené nezávislou skúšobňou. (Vyskumný ústav vodohospodárský T. G. Masaryka, verejná výskumná inštitúcia, Praha, Česká republika)

 

Produktový list k stiahnutiu tu (2,8MB)

Príslušenstvo k protipovodňovým zábranám tu

 

logo-rescue-systems

logo REDNOD

V prípade bližších informácií k produktom alebo objednania katalógu nás neváhajte kontaktovať.