BROS háčik proti moliam s vôňou levandule (1ks)

Kód: 13648
1,10 € 0,92 € bez DPH 1,10 € / 1 ks
Ihneď k odberu (2 ks)

Účinne chráni oblečenie v šatniach, zásuvkách a šatníkových skriniach pred poškodením moľami.

Detailné informácie

Podrobný popis

Závesný hačik, ktorý eliminuje všetky štádiá vývoja mole šatovej - ničí vajíčka, larvy a dospelých jedincov. Účinne chráni oblečenie v komódach, šuplíkoch a šatníkových skriňach pred poškodením molou šatovou.

Návod na použitie:

Závesný háčik vyberte z obalu a umiestnite ho do komody, šatníkovej skrine alebo šuplíka. Jeden závesný hačik chráni až 1 m3 priestoru skrine po dobu až 6 mesiacov.

Bezpečnostné opatrenia:

Pred použitím si prečítajte návod na použitie. Biocídny výrobok, používajte bezpečne.

  
                                    Pozor

H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H371 Môže spôsobiť poškodenie orgánov (nervová sústava)
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P270 Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P302 + P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.
EUH208 Obsahuje citronelol, R-(−)-karvon, izohexenyl tetrahydrobenzaldehyd. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Prvá pomoc:

Zaistite dostatočný prístup čerstvého vzduchu. V prípade požitia alebo zdravotných ťažkostí vyhľadajte lekára. V situáciach, kedy je potrebná iná ako lekárska pomoc uvedená v doporučeniach, kontaktujte: Národné toxikologické informačné centrum v Bratislave, tel.č.: 02/547 741 66. Okrem nežiadúcich účinkov uvedených pri klasifikácii nie sú známe žiadne ďalšie nežiadúce účinky.

Uchovávajte oddelene od potravín.

Účinná látka:

metoflutrín 20 mg/háčik (2 g/100 g), geraniol 10 mg/háčik (1 g/100 g)

Obsahuje geraniol, cineol, linalol, 4-terc-butylcyklohexyl-acetát, kumarín

Reg.č.: bio/1422/D/18/CCHLP

Pre všeobecné použitie.

Dátum výroby, dátum expirácie a číslo šarže na obale.

Zneškodnite tento materiál a jeho obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

Dodatočné parametre

Kategória: Drogéria PLUS
Záruka: 2 roky

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Pridať komentár
Nevypĺňajte toto pole:
5
1x
4
0x
3
0x
2
0x
1
0x
Nevypĺňajte toto pole:
5
Avatar autora | 25.8.2021
všetko v poriadku
Predaj alkoholických nápojov mladistvým osobám je zakázaný. Nákupom na tomto eshope potvrdzujete, že máte aspoň 18 rokov.